Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Pokrycia dachowe

Dach stanowi osłonę budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Jest to górna część obiektu. Może posiadać różne rodzaje pokrycia. Wśród najbardziej znanych należą: słoma, trzcina, dranica, gont, łupek, dachówka, blacha, papa, nylon dekarski, zielony dach oraz eternit. Słoma była niegdyś powszechnie stosowana. Obecnie stanowi pokrycie w przypadkach ekologicznych rozwiązań. Słoma wiązana jest i układana w strzechę. Strzechę również wykonuje się z trzciny. Dranica to z kolei pokrycie wykonane z drewnianych desek. Drewnianym pokryciem jest również gont, który w porównaniu z dranicą powstaje z niewielkich elementów drewnianych, jakie łączące są ze sobą za pomocą klinów. Łupek jest pokryciem wykonanym z płytek kamiennych, które umieszcza się na drewnianych deskach, które to z kolei znajdują się na więźbie. Tego typu pokrycia stosuje się z reguły w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, czy kraje Skandynawii. Najbardziej obecnie pospolitym pokryciem jest dachówka. Dachówki wykonane są z cementu bądź ceramiki. Mogą posiadać różne kształty oraz kolory. Do krycia dachów stosuje się również blachy. Mogą to być blachy miedziane, blachy stalowe ocynkowane lub blachy powlekane tworzywem. Odmianą blachy jest blacho dachówka, która imituje dachówkę ceramiczną. Jest od niej dużo lżejsza. Pokrycie z blachy wykonuje się z Arkuszów, które kładzie się na deskowaniu i następnie zagina na łączeniach. W stropodachach, jak i w przypadku dachów o niewielkim nachyleniu stosuje się papę. Jest to dość tani materiał – i to jest jego zaleta. Jednak do wad należą: krótka trwałość oraz słaba estetyka.

Podobne artykuły

Rodzaje skoczni narciarskich
Skocznie narciarskie to infrastruktura sportowa przeznaczona do uprawiania sportów zimowych, jakimi są skoki narciarskie. Istnieje kilka typów skoczni, które wyróżnia ich rozmiar, odległość punktu K, czy ogólna punktacja. Są to: skocznia mała, skocznia średnia, skocznia normalna, skocznia duża oraz skocznia mamucia. Skocznia mała ma długość od 20 do 49 metrów, skocznia średnia – od 50 do 84 metrów, skocznia normalna – od 85 do 109 metrów, skocznia duża - od 110 do 184 metrów, a skocznia mamucia – powyżej 185 metrów. W Polsce istnieje wiele czynnych skoczni. W Zakopanem są to: kompleks skoczni narciarskich Średniej Krokwi oraz Wielka Krokiew. W Wiśle znajdują się skocznie: Adaś, Malinka, Łabajów oraz Centrum. Kolejne usytuowane są w Szczyrku: kompleks skoczni narciarskich Skalite, Biła oraz Antoś. Skocznie narciarskie znajdują się także w Karpaczu – Karpatka oraz Orlinek imienia Stanisława Marusarza, w Goleszowie – Kompleks Olimpii Goleszów, w Iwoniczu – Zdrój – kompleks Górnika Iwonicz, w...

Domy autonomiczne
Budynki autonomiczne są to budynki, które są w stanie funkcjonować niezależnie od środowiska. Nie wymagają dostarczania z zewnątrz takich mediów, jak prąd, czy woda i odprowadzania ścieków. Budynki tego typu są samowystarczalne i niosą ze sobą niższe koszty utrzymania. Ponadto nie są zależne od dostawy określonych mediów, jak i bezpieczne są dla środowiska. Domy autonomiczne wykorzystują zasoby energii słonecznej, energii wiatrowej oraz wody deszczowej. Są to budowle energooszczędne. Każdy autonomiczny dom powinien być odpowiednio dostosowany do warunków, w jakich będzie wybudowany. Domy takie wymagają nietypowych systemów oraz technologii, które pozwalają na użytkowanie toalet kompostujących, ogrzewania słonecznego, czy energooszczędnych okien. Ważnym elementem każdego domu jest dostarczenie doń wody pitnej. Domy autonomiczne przedstawiają wiele sposobów na jej oszczędzanie oraz samo gromadzenie. Zatem klasycznym tutaj źródłem wody jest studnia. Jednakże większość budynków autonomicznych wykorzystuje wodę deszczową. Jest to idealna metoda na gromadzenie wody służącej do spłukiwania toalet, czy podlewania ogrodów. Metodą na oszczędzanie...

Media w domach autonomicznych
Domy autonomiczne to ekologiczne budowle, które radzą sobie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Woda dostarczana może być tu ze studni bądź też po prostu z gromadzenia wody deszczowej. Wielokrotnie użyta już woda może posłużyć do mycia auta bądź podlania ogrodu. Tutaj widać sposoby oszczędzania wodnych zasobów. Aby woda nadawała się do picia wystarczą odpowiednie urządzenia do jej uzdatniania. Autonomiczne budynki również posiadają rozwiązania dotyczące utylizacji ścieków. Najbardziej pospolitą metodą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Złożona jest ona z osadnika oraz z przewodów rozsączających. Osadniki wymagają czasowego opróżniania, aby pozbyć się nierozkładalnych osadów. Uzyskana woda z oczyszczalni jest zdatna do spłukiwania toalet czy też podlewania roślin. Zamontowanie toalet kompostujących ogranicza zużycie wody i zapotrzebowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jedynym problemem pozostaje wówczas posiadanie specjalnego odstojnika z separatorem tłuszczu, który pochodzi ze zmywania naczyń. Natomiast kanalizacja burzowa pełni rolę zbiornika retencyjnego, w którym gromadzona jest woda deszczowa. Ważnym elementem wyposażenia w media jest...

Ogrzewanie i klimatyzacja w ekologicznych budynkach
Budynki autonomiczne muszą radzić sobie i z poborem wody, jak i pozyskiwaniem energii elektrycznej. Ważnym elementem jest również ogrzewanie budynku, co jest osiągalne poprzez pasywne ogrzewanie słoneczne. Nowoczesne okna, jakie wypełnione są argonem, czy kryptonem pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń słońcem. Okna muszą jednak wychodzić na nasłonecznioną część domu. Budynek taki powinien posiadać również odpowiednią izolację. Osłona z drzew i krzewów ochrania przed wiatrami. Budynek taki również powinien posiadać opływowe kształty. W nowoczesnych domach ekologicznych stosuje się odzysk ciepła na przykład ze spalin pochodzących z turbiny gazowej. Również w domu ekologicznym uzyskać można ciepłą wodę użytkową, a to za pomocą kolektorów słonecznych. Ważny jest tutaj dobrze zaizolowany zbiornik wody. Zazwyczaj w systemach do produkcji ciepłej wody łączy się ogrzewanie słoneczne z kotłem, który włączany jest przy pomocy termostatu. Klimatyzacja oraz chłodzenie jest również możliwe w tego typu budynkach. Polega na wentylowaniu powietrza poprze gruntowy wymiennik ciepła. Do metod chłodzenia należą również:...