Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Lotniska

W skład portu lotniczego wchodzi wiele elementów infrastruktury, jak i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ruchu statków powietrznych. Do najważniejszych należą: pasy startowe, drogi kołowania, płyty postoju samolotów, hangary, wieża kontroli lotów, urządzenia naprowadzające oraz terminale lotnicze. Terminal pasażerski to kompleks budynków, które przeznaczone są do obsługi ruchu pasażerskiego. Terminale dzielą się na krajowe oraz międzynarodowe. Terminale międzynarodowe wyposażone są w pomieszczenia przeznaczone do odpraw bagażowo - celnych oraz paszportowych. Hangar to z kolei miejsce do zabezpieczania samolotów przed działaniem czynników atmosferycznych. Tutaj również dokonuje się przeglądów oraz napraw. Wieża kontroli ruchu lotniczego jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania lotniska oraz lotów. Jest to wysoki oraz przeszklony budynek, w którym odbywa się kontrola ruchu lotniczego na lotnisku oraz w jego okolicy. Na małych lotniskach wystarcza jeden kontroler ruchu, jednak przy dużych portach lotniczych musi być ich kilka: kontroler delivery, kontroler Grodnu oraz kontroler Tower. Kontroler delivery zajmuje się wydawaniem zezwoleń na lot. Kontroler ground z kolei zajmuje się ruchem samolotów oraz pojazdów na drogach kołowania, jak i płytach postojowych, zarówno przed startem, jak i po wylądowaniu samolotu. Kontroler tower natomiast zajmuje się ruchem samolotów na drodze startowej, po starcie oraz przed samym lądowaniem.

Podobne artykuły

Różne obiekty budowlane
Składowiska odpadów z punktu widzenia budowlanego są obiektami dość skomplikowanymi i trudnymi. Ogólnie jest to obiekt służący do deponowania odpadów. Ze względów budowlanych muszą posiadać odpowiednią szczelność i jak na mniej oddziaływać na środowisko. Istnieje kilka podziałów składowisk odpadów ze względu na położenie i są to na przykład: wgłębne, zboczowe oraz płaskie lub nadpoziomowe, podpoziomowe oraz boczne. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje wysypisk: niezorganizowane, pół – zorganizowane oraz zorganizowane. Te niezorganizowane znajdują się w naturalnym zagłębieniu terenu i niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla środowiska. Ostatnio buduje się najczęściej pół – zorganizowane składowiska odpadów. Stosuje się tutaj odpowiednie izolacje podłoża. Można wyróżnić trzy typy składowisk odpadów: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz innych. Obiektem budowlanym są również cmentarze. To wydzielona przestrzeń o przeznaczeniu grzebalnym. Obiekt taki związany jest z wierzeniami religijnymi. Na cmentarzu znajdują się mogiły o określonej formie. Innym rodzajem zabudowy jest lotnisko. Jest to teren przeznaczony...

Lotniska
W skład portu lotniczego wchodzi wiele elementów infrastruktury, jak i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ruchu statków powietrznych. Do najważniejszych należą: pasy startowe, drogi kołowania, płyty postoju samolotów, hangary, wieża kontroli lotów, urządzenia naprowadzające oraz terminale lotnicze. Terminal pasażerski to kompleks budynków, które przeznaczone są do obsługi ruchu pasażerskiego. Terminale dzielą się na krajowe oraz międzynarodowe. Terminale międzynarodowe wyposażone są w pomieszczenia przeznaczone do odpraw bagażowo - celnych oraz paszportowych. Hangar to z kolei miejsce do zabezpieczania samolotów przed działaniem czynników atmosferycznych. Tutaj również dokonuje się przeglądów oraz napraw. Wieża kontroli ruchu lotniczego jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania lotniska oraz lotów. Jest to wysoki oraz przeszklony budynek, w którym odbywa się kontrola ruchu lotniczego na lotnisku oraz w jego okolicy. Na małych lotniskach wystarcza jeden kontroler ruchu, jednak przy dużych portach lotniczych musi być ich kilka: kontroler delivery, kontroler Grodnu oraz kontroler Tower. Kontroler delivery zajmuje się wydawaniem zezwoleń...

Elementy infrastruktury lotniska i obiektów sportowych
Płyta postojowa to jeden z ważniejszych elementów zabudowy lotniska. Stanowi utwardzone miejsce służące do parkowania samolotów po wylądowaniu. Tutaj również samoloty szykowane są do kolejnych lotów. Tutaj odbywa się tankowanie, załadunek towarów oraz wejście pasażerów. Płyta postojowa połączona jest zwykle z terminalem. Natomiast droga kołowania to wytyczony pas służący na poruszanie się samolotu pomiędzy hangarem, terminalem a drogą startową. Drogi kołowania posiadają utwardzoną nawierzchnię. Oznaczone są żółtymi liniami oraz niebieskimi światłami krawędziowymi. Najważniejsza dla samolotu jest droga startowa. Posiada oczywiście utwardzoną powierzchnię betonową bądź betonowo – asfaltową. Długość drogi startowej powinna być odpowiednia i powinna wystarczyć na rozbieg oraz dobieg samolotu. Budowla sportowa, jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest do uprawiania sportu oraz do rekreacji. Całokształt parametrów obiektu sportowego znajduje się w prawie budowlanym. Obiekty sportowe należą do piątej kategorii obiektów budowlanych i należą do nich: stadiony, amfiteatry, skocznie, wyciągi narciarskie, kolejki linowe, baseny oraz zjeżdżalnie. Polska Klasyfikacja Obiektów...

Obiekty sportowe
Jednym z dość popularnych obiektów sportowych jest basen. Jest to sztuczny zbiornik wodny o znormalizowanych wymiarach, który umożliwia rekreacyjne pływanie, uprawianie waterpolo, jak i rozgrywanie różnych konkurencji pływackich, czy skoków do wody. Obowiązują tutaj stroje kąpielowe oraz niekiedy czepki. Z reguły parametry techniczne basenu przedstawiają się następująco: 25 lub 50 metrów na 12,5 metra. Baseny stanowią obowiązkowy element Aquaparku, czyli wodnego parku rozrywki. Aquaparki to obiekty sportowo – rekreacyjne z dużą ilością basenów. W skład całej infrastruktury wchodzą baseny o różnych głębokościach oraz ze zróżnicowaną temperaturą wody. Często takie baseny posiadają urządzenia wywołujące sztuczne fale. Dodatkowymi atrakcjami Aquaparków są: sztuczne rzeki, fontanny, zjeżdżalnie oraz gejzery. Często takie Aquaparki powstają w miejscu występowania wód termalnych. Największy park wodny w Polsce znajduje się w Poznaniu. Znajdują się one również w Łodzi, Krakowie, Zakopanem, czy Kleszczowie i wielu innych miastach. Obiektem budowlanym oraz sportowym jest również stadion. Służy do rozgrywania zawodów z różnych...