Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Kolejki turystyczne

Kolejki turystyczno – narciarskie stanowią element zabudowy sportowej znajdującej się w okolicach górskich. Są doskonałe do transportu narciarzy oraz zwykłych turystów na szczyty stoków. Istnieje wiele rodzajów takich kolejek. Przykładem dość znanym wszystkim może być kolej krzesełkowa. Takie kolejki są popularne nie tylko zimą, ale również i latem. Dzielą się na dwa podstawowe typy: wyciągi krzesełkowe wyprzęgane oraz wyciągi krzesełkowe niewyprzęgane. Te drugie jeżdżą połowę wolniej. Kolejka taka zapewnia nie tylko ruch w górę stoku, ale również może sprowadzić turystów w dół. Krzesełka wyciągu mogą być jedno – lub kilku – osobowe. Wyciąg bezpodporowy to z kolei wyciąg typowy dla narciarzy. Złożony jest z liny, która napędzana jest kołem, które to z kolei zasila silnik. Istnieje kilka odmian wyciągów bezpodporowych ze względu na możliwość doczepienia się do wyciągu. Wyróżnia się tutaj: wyciągi ze stalową liną i kluczem, które obecnie są dość rzadko spotykane, wyciągi ze stalową liną z uchwytami bądź półorczykami oraz wyciągi z liną z włókien konopnych. Z reguły występują na stokach o niewielkim nachyleniu. Wyciąg talerzykowy to również wyciąg narciarski i stanowi rodzaj wyciągu orczykowego. Zamiast belki jednak znajduje się tutaj element w formie talerzyka, który może być wykonany z plastiku lub z gumy. Działa na takiej samej zasadzie jak wyciąg orczykowy, czyli stalowa lina napędzana jest w ruch za pomocą koła wprawianego w ruch silnikiem. Istnieją również kolejki linowo – terenowe.

Podobne artykuły

Domy autonomiczne
Budynki autonomiczne są to budynki, które są w stanie funkcjonować niezależnie od środowiska. Nie wymagają dostarczania z zewnątrz takich mediów, jak prąd, czy woda i odprowadzania ścieków. Budynki tego typu są samowystarczalne i niosą ze sobą niższe koszty utrzymania. Ponadto nie są zależne od dostawy określonych mediów, jak i bezpieczne są dla środowiska. Domy autonomiczne wykorzystują zasoby energii słonecznej, energii wiatrowej oraz wody deszczowej. Są to budowle energooszczędne. Każdy autonomiczny dom powinien być odpowiednio dostosowany do warunków, w jakich będzie wybudowany. Domy takie wymagają nietypowych systemów oraz technologii, które pozwalają na użytkowanie toalet kompostujących, ogrzewania słonecznego, czy energooszczędnych okien. Ważnym elementem każdego domu jest dostarczenie doń wody pitnej. Domy autonomiczne przedstawiają wiele sposobów na jej oszczędzanie oraz samo gromadzenie. Zatem klasycznym tutaj źródłem wody jest studnia. Jednakże większość budynków autonomicznych wykorzystuje wodę deszczową. Jest to idealna metoda na gromadzenie wody służącej do spłukiwania toalet, czy podlewania ogrodów. Metodą na oszczędzanie...

Media w domach autonomicznych
Domy autonomiczne to ekologiczne budowle, które radzą sobie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Woda dostarczana może być tu ze studni bądź też po prostu z gromadzenia wody deszczowej. Wielokrotnie użyta już woda może posłużyć do mycia auta bądź podlania ogrodu. Tutaj widać sposoby oszczędzania wodnych zasobów. Aby woda nadawała się do picia wystarczą odpowiednie urządzenia do jej uzdatniania. Autonomiczne budynki również posiadają rozwiązania dotyczące utylizacji ścieków. Najbardziej pospolitą metodą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Złożona jest ona z osadnika oraz z przewodów rozsączających. Osadniki wymagają czasowego opróżniania, aby pozbyć się nierozkładalnych osadów. Uzyskana woda z oczyszczalni jest zdatna do spłukiwania toalet czy też podlewania roślin. Zamontowanie toalet kompostujących ogranicza zużycie wody i zapotrzebowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jedynym problemem pozostaje wówczas posiadanie specjalnego odstojnika z separatorem tłuszczu, który pochodzi ze zmywania naczyń. Natomiast kanalizacja burzowa pełni rolę zbiornika retencyjnego, w którym gromadzona jest woda deszczowa. Ważnym elementem wyposażenia w media jest...

Ogrzewanie i klimatyzacja w ekologicznych budynkach
Budynki autonomiczne muszą radzić sobie i z poborem wody, jak i pozyskiwaniem energii elektrycznej. Ważnym elementem jest również ogrzewanie budynku, co jest osiągalne poprzez pasywne ogrzewanie słoneczne. Nowoczesne okna, jakie wypełnione są argonem, czy kryptonem pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń słońcem. Okna muszą jednak wychodzić na nasłonecznioną część domu. Budynek taki powinien posiadać również odpowiednią izolację. Osłona z drzew i krzewów ochrania przed wiatrami. Budynek taki również powinien posiadać opływowe kształty. W nowoczesnych domach ekologicznych stosuje się odzysk ciepła na przykład ze spalin pochodzących z turbiny gazowej. Również w domu ekologicznym uzyskać można ciepłą wodę użytkową, a to za pomocą kolektorów słonecznych. Ważny jest tutaj dobrze zaizolowany zbiornik wody. Zazwyczaj w systemach do produkcji ciepłej wody łączy się ogrzewanie słoneczne z kotłem, który włączany jest przy pomocy termostatu. Klimatyzacja oraz chłodzenie jest również możliwe w tego typu budynkach. Polega na wentylowaniu powietrza poprze gruntowy wymiennik ciepła. Do metod chłodzenia należą również:...

Budynki modułowe i inne
Budynek modułowy wykonany jest z prefabrykatów. Głównie służą jako budynki tymczasowe bądź zastępcze. Mają również zastosowanie jako pawilony handlowe bądź też obiekty małej gastronomii. Budynek inwentarski to z kolei budynek stworzony dla zwierząt gospodarskich. Istnieją trzy typy takiego zabudowania: forma pawilonowa, forma blokowa oraz forma monoblokowa. Pawilony to pojedyncze i wolnostojące budynki. Tworzą różne układy. Zabudowa blokowa złożona jest z obiektów o różnym przeznaczeniu. Z kolei monobloki to budynki złożone z wielu programów produkcyjnych. W zależności od rodzaju zwierząt, jak i od kierunku produkcji, stosuje się różnorodne rozwiązania technologiczne i nie tylko. Budynki inwentarskie można podzielić również ze względu na przeznaczenia i stąd mamy: gęśniki, kaczniki, jak i takie służące do chowu indyków, czyli odchowalnie, brojlernie, oraz indyczniki reprodukcyjne. Do hodowli kur stosuje się kurniki, brojlernie oraz odchowalnie. Do chowu owiec służą następujące budynki: owczarnie, odchowalnie młodzieży, tryczniki, odpajalnie jagniąt, tuczarnie jagniąt oraz odchowalnie młodzieży. Natomiast do hodowania trzody chlewnej...