Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Kolejki linowo – terenowe oraz skocznie narciarskie

W infrastrukturze turystycznej, a w szczególności w górskiej, znajduje się wiele elementów zagospodarowania, które służą narciarzom. Należą do nich głównie wyciągi narciarskie, ale nie tylko. Dla turystyki również działają koleje linowo – napędowe. Kolej taka stanowi typ kolejki służącej do pokonywania spadków terenu. Wagon kolejki porusza się po torze za pomocą liny napędowej. Istnieją dwa typy takiej kolejki: kolej z liną napędową w ruchu ciągłym oraz kolej ze stałym zamocowaniem wagonu do liny napędowej obciążonej przeciwwagą. W Polsce spotykane są kolejki tego drugiego typu. Znajdują się one w następujących miastach: w Krynicy, gdzie kolej wiedzie n Górę Parkową, w Zakopanem, gdzie wiedzie na Gubałówkę, w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie wiedzie na Górę Żar, w Gdyni na Kamienną Górę oraz na Oksywskim Klifie, jak i pochylnie znajdujące się na Kanale Elbląskim. Skocznia narciarska z kolei jest obiektem budowlanym, który służy do uprawiania sportu, jakim są skoki narciarskie. Zasadniczo składa się z następujących elementów: belki startowej, rozbiegu, progu skoczni, buli, punktu K, linii bezpieczeństwa, szpaleru choinek oraz dojazdu. Belka startowa służy do określenia długości najazdu i reguluje długość rozbiegu. Rozbieg posiada nachylenie od 30 do 40 stopni. Zakończony jest kolejnym nachyleniem, którego wartość wynosi około 10 stopni. Próg skoczni to miejsce, w którym zawodnik odbija się w górę. Bula to natomiast grzbiet stoczni. Za bulą zaczyna się zeskok, którego kąt wynosi 45 stopni. Punkt K służy do oceny długości skoku. Dojazd to miejsce, gdzie skoczkowie hamują po wylądowaniu.

Podobne artykuły

Budynki modułowe i inne
Budynek modułowy wykonany jest z prefabrykatów. Głównie służą jako budynki tymczasowe bądź zastępcze. Mają również zastosowanie jako pawilony handlowe bądź też obiekty małej gastronomii. Budynek inwentarski to z kolei budynek stworzony dla zwierząt gospodarskich. Istnieją trzy typy takiego zabudowania: forma pawilonowa, forma blokowa oraz forma monoblokowa. Pawilony to pojedyncze i wolnostojące budynki. Tworzą różne układy. Zabudowa blokowa złożona jest z obiektów o różnym przeznaczeniu. Z kolei monobloki to budynki złożone z wielu programów produkcyjnych. W zależności od rodzaju zwierząt, jak i od kierunku produkcji, stosuje się różnorodne rozwiązania technologiczne i nie tylko. Budynki inwentarskie można podzielić również ze względu na przeznaczenia i stąd mamy: gęśniki, kaczniki, jak i takie służące do chowu indyków, czyli odchowalnie, brojlernie, oraz indyczniki reprodukcyjne. Do hodowli kur stosuje się kurniki, brojlernie oraz odchowalnie. Do chowu owiec służą następujące budynki: owczarnie, odchowalnie młodzieży, tryczniki, odpajalnie jagniąt, tuczarnie jagniąt oraz odchowalnie młodzieży. Natomiast do hodowania trzody chlewnej...

Elementy budowli
Podstawowym elementem budynku jest oczywiście fundament. Jest to element konstrukcyjny, którego funkcją jest przenoszenie obciążeń danego obiektu na podłoże gruntowe. Fundamenty wykonuje się głównie z betonu, żelbetonu, cegieł, kamieni, a czasami z drewna. W wyniku obciążeń, jakie obiekt wyzwala, dochodzi do odkształceń gruntu, a co za tym idzie – osiadaniem całej budowli. Dlatego też należy odpowiednio dobrać materiał na fundamenty. Fundamenty muszą zapewnić minimalne osiadanie budynku, jak i zabezpieczyć go przed zawilgoceniem. Fundament może być składową większego obiektu budowlanego bądź też samodzielnym obiektem. Fundamenty można podzielić na dwie podstawowe grupy: bezpośrednie oraz głębokie. Te zaś dzielą się na mniejsze podgrupy. Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia bezpośrednio na grunt. Do grupy fundamentów bezpośrednich należą: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie fundamentowe oraz bloki fundamentowe. Z kolei fundamenty głębokie przekazują obciążenia w sposób pośredni i dzielą się kolejno na: pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony, ściany szczelinowe, kolumny oraz słupy. Pale...

Elementy składowe dachu
Dach stanowi górną część budynku stanowiącą przykrycie obiektu. Złożony jest zasadniczo z dwóch części: konstrukcji nośnej oraz pokrycia. W przypadku dachów znajdujących się na budynkach o średniej wielkości, wykonane są one z drewnianych belek. Przy większych obiektach stosuje się konstrukcje z takich materiałów, jak drewno klejone, żelbeton lub stal. Ogólnie materiał, z jakiego wykonane jest pokrycie dużo zależy od tego w jakiej strefie klimatycznej znajduje się budynek. Ponadto wpływ ma na to architektura oraz styl obiektu. Spotyka się tradycyjne pokrycia, jak strzecha, czy gont, jak również nowoczesne formy w postaci warstw wodoodpornych. Również kąt nachylenia dachu jest zależny od lokalnych uwarunkowań. To zależy także od samego projektu budynku. Do zasadniczych elementów dachu należą: kalenica, kosz, połać dachowa oraz okap. Do pozostałych składowych należą z kolei: podbitka, komin, wyłaz, okno dachowe, ława kominiarska, instalacja odgromowa, płotki przeciwśniegowe oraz odwodnienie dachu złożonego z rynien i rur spustowych bądź też z wpustów dachowych...

Pokrycia dachowe
Dach stanowi osłonę budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Jest to górna część obiektu. Może posiadać różne rodzaje pokrycia. Wśród najbardziej znanych należą: słoma, trzcina, dranica, gont, łupek, dachówka, blacha, papa, nylon dekarski, zielony dach oraz eternit. Słoma była niegdyś powszechnie stosowana. Obecnie stanowi pokrycie w przypadkach ekologicznych rozwiązań. Słoma wiązana jest i układana w strzechę. Strzechę również wykonuje się z trzciny. Dranica to z kolei pokrycie wykonane z drewnianych desek. Drewnianym pokryciem jest również gont, który w porównaniu z dranicą powstaje z niewielkich elementów drewnianych, jakie łączące są ze sobą za pomocą klinów. Łupek jest pokryciem wykonanym z płytek kamiennych, które umieszcza się na drewnianych deskach, które to z kolei znajdują się na więźbie. Tego typu pokrycia stosuje się z reguły w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, czy kraje Skandynawii. Najbardziej obecnie pospolitym pokryciem jest dachówka. Dachówki wykonane są z cementu bądź ceramiki. Mogą posiadać różne kształty oraz kolory. Do...