Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Kolejki linowe – obiekty zabudowy sportowej

Kolej linowa stanowi obiekt infrastruktury sportowej głównie znanej turystom miejscowości górskich. Kolej taka może posiadać różne olinowanie. Stąd też można wymienić następujące rodzaje kolejek linowych: kolej z liną nośną i liną napędową, kolej z liną nośno - napędową z wyczepianymi wagonikami lub krzesełkami, kolej z liną nośno – napędową, kolej z liną napędową i torem szynowym oraz kolej z liną podwójną nośną lub podwójną napędową. Jako środek transportu może posiadać różne formy. Wyróżnia się w tym przypadku: kolej kabinową, kolej wagonikową, kolej gondolową, kolej krzesełkową oraz wyciąg orczykowy. Kolej linowa stanowi rodzaj wyciągu narciarskiego. Znajduje się na stokach, co ułatwia transport narciarzom oraz snowboardzistom i nie tylko – zwykłym turystom również. Do rodzajów wyciągów narciarskich zalicza się również: kolej linowo – terenową, kolej gondolową, wyciąg bezpodporowy, wyciąg krzesełkowy, wyciąg koszykowy, wyciąg orczykowy, wyciąg talerzykowy oraz ruchomy chodnik. Wzdłuż wyciągów narciarskich. Kolej gondolowa stanowi rodzaj wyciągu, który turystów oraz narciarzy wwozi na szczyt stoku za pomocą wagoników, które są podwieszane na linie nośno – napędowej. Kolej gondolową w Polsce można spotkać w trzech ośrodkach narciarskich: w Jaworzynie Krynickiej, w Świeradowie – Zdroju oraz na Szyndzielni. Wyciąg orczykowy z kolei służy do wciągania narciarzy na szczyt stoku. Złożony jest ze stalowej liny, która napędzana jest silnikiem. Do liny przyczepione są specjalne zaczepy z linką, na końcu której znajduje się orczyk.

Podobne artykuły

Budynki modułowe i inne
Budynek modułowy wykonany jest z prefabrykatów. Głównie służą jako budynki tymczasowe bądź zastępcze. Mają również zastosowanie jako pawilony handlowe bądź też obiekty małej gastronomii. Budynek inwentarski to z kolei budynek stworzony dla zwierząt gospodarskich. Istnieją trzy typy takiego zabudowania: forma pawilonowa, forma blokowa oraz forma monoblokowa. Pawilony to pojedyncze i wolnostojące budynki. Tworzą różne układy. Zabudowa blokowa złożona jest z obiektów o różnym przeznaczeniu. Z kolei monobloki to budynki złożone z wielu programów produkcyjnych. W zależności od rodzaju zwierząt, jak i od kierunku produkcji, stosuje się różnorodne rozwiązania technologiczne i nie tylko. Budynki inwentarskie można podzielić również ze względu na przeznaczenia i stąd mamy: gęśniki, kaczniki, jak i takie służące do chowu indyków, czyli odchowalnie, brojlernie, oraz indyczniki reprodukcyjne. Do hodowli kur stosuje się kurniki, brojlernie oraz odchowalnie. Do chowu owiec służą następujące budynki: owczarnie, odchowalnie młodzieży, tryczniki, odpajalnie jagniąt, tuczarnie jagniąt oraz odchowalnie młodzieży. Natomiast do hodowania trzody chlewnej...

Elementy budowli
Podstawowym elementem budynku jest oczywiście fundament. Jest to element konstrukcyjny, którego funkcją jest przenoszenie obciążeń danego obiektu na podłoże gruntowe. Fundamenty wykonuje się głównie z betonu, żelbetonu, cegieł, kamieni, a czasami z drewna. W wyniku obciążeń, jakie obiekt wyzwala, dochodzi do odkształceń gruntu, a co za tym idzie – osiadaniem całej budowli. Dlatego też należy odpowiednio dobrać materiał na fundamenty. Fundamenty muszą zapewnić minimalne osiadanie budynku, jak i zabezpieczyć go przed zawilgoceniem. Fundament może być składową większego obiektu budowlanego bądź też samodzielnym obiektem. Fundamenty można podzielić na dwie podstawowe grupy: bezpośrednie oraz głębokie. Te zaś dzielą się na mniejsze podgrupy. Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia bezpośrednio na grunt. Do grupy fundamentów bezpośrednich należą: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie fundamentowe oraz bloki fundamentowe. Z kolei fundamenty głębokie przekazują obciążenia w sposób pośredni i dzielą się kolejno na: pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony, ściany szczelinowe, kolumny oraz słupy. Pale...

Elementy składowe dachu
Dach stanowi górną część budynku stanowiącą przykrycie obiektu. Złożony jest zasadniczo z dwóch części: konstrukcji nośnej oraz pokrycia. W przypadku dachów znajdujących się na budynkach o średniej wielkości, wykonane są one z drewnianych belek. Przy większych obiektach stosuje się konstrukcje z takich materiałów, jak drewno klejone, żelbeton lub stal. Ogólnie materiał, z jakiego wykonane jest pokrycie dużo zależy od tego w jakiej strefie klimatycznej znajduje się budynek. Ponadto wpływ ma na to architektura oraz styl obiektu. Spotyka się tradycyjne pokrycia, jak strzecha, czy gont, jak również nowoczesne formy w postaci warstw wodoodpornych. Również kąt nachylenia dachu jest zależny od lokalnych uwarunkowań. To zależy także od samego projektu budynku. Do zasadniczych elementów dachu należą: kalenica, kosz, połać dachowa oraz okap. Do pozostałych składowych należą z kolei: podbitka, komin, wyłaz, okno dachowe, ława kominiarska, instalacja odgromowa, płotki przeciwśniegowe oraz odwodnienie dachu złożonego z rynien i rur spustowych bądź też z wpustów dachowych...

Pokrycia dachowe
Dach stanowi osłonę budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Jest to górna część obiektu. Może posiadać różne rodzaje pokrycia. Wśród najbardziej znanych należą: słoma, trzcina, dranica, gont, łupek, dachówka, blacha, papa, nylon dekarski, zielony dach oraz eternit. Słoma była niegdyś powszechnie stosowana. Obecnie stanowi pokrycie w przypadkach ekologicznych rozwiązań. Słoma wiązana jest i układana w strzechę. Strzechę również wykonuje się z trzciny. Dranica to z kolei pokrycie wykonane z drewnianych desek. Drewnianym pokryciem jest również gont, który w porównaniu z dranicą powstaje z niewielkich elementów drewnianych, jakie łączące są ze sobą za pomocą klinów. Łupek jest pokryciem wykonanym z płytek kamiennych, które umieszcza się na drewnianych deskach, które to z kolei znajdują się na więźbie. Tego typu pokrycia stosuje się z reguły w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, czy kraje Skandynawii. Najbardziej obecnie pospolitym pokryciem jest dachówka. Dachówki wykonane są z cementu bądź ceramiki. Mogą posiadać różne kształty oraz kolory. Do...