Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Elementy budowli

Podstawowym elementem budynku jest oczywiście fundament. Jest to element konstrukcyjny, którego funkcją jest przenoszenie obciążeń danego obiektu na podłoże gruntowe. Fundamenty wykonuje się głównie z betonu, żelbetonu, cegieł, kamieni, a czasami z drewna. W wyniku obciążeń, jakie obiekt wyzwala, dochodzi do odkształceń gruntu, a co za tym idzie – osiadaniem całej budowli. Dlatego też należy odpowiednio dobrać materiał na fundamenty. Fundamenty muszą zapewnić minimalne osiadanie budynku, jak i zabezpieczyć go przed zawilgoceniem. Fundament może być składową większego obiektu budowlanego bądź też samodzielnym obiektem. Fundamenty można podzielić na dwie podstawowe grupy: bezpośrednie oraz głębokie. Te zaś dzielą się na mniejsze podgrupy. Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia bezpośrednio na grunt. Do grupy fundamentów bezpośrednich należą: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie fundamentowe oraz bloki fundamentowe. Z kolei fundamenty głębokie przekazują obciążenia w sposób pośredni i dzielą się kolejno na: pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony, ściany szczelinowe, kolumny oraz słupy. Pale fundamentowe dzieli się ze względu na sposób pracy na trzy typy: pale normalne, pale zawieszone oraz pale stojące. Kolejnym ważnym elementem strukturalny budynku jest dach. Jest to najwyższa część budynku, która osłania obiekt przed działaniem warunków atmosferycznych.

Podobne artykuły

Kolejki linowo – terenowe oraz skocznie narciarskie
W infrastrukturze turystycznej, a w szczególności w górskiej, znajduje się wiele elementów zagospodarowania, które służą narciarzom. Należą do nich głównie wyciągi narciarskie, ale nie tylko. Dla turystyki również działają koleje linowo – napędowe. Kolej taka stanowi typ kolejki służącej do pokonywania spadków terenu. Wagon kolejki porusza się po torze za pomocą liny napędowej. Istnieją dwa typy takiej kolejki: kolej z liną napędową w ruchu ciągłym oraz kolej ze stałym zamocowaniem wagonu do liny napędowej obciążonej przeciwwagą. W Polsce spotykane są kolejki tego drugiego typu. Znajdują się one w następujących miastach: w Krynicy, gdzie kolej wiedzie n Górę Parkową, w Zakopanem, gdzie wiedzie na Gubałówkę, w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie wiedzie na Górę Żar, w Gdyni na Kamienną Górę oraz na Oksywskim Klifie, jak i pochylnie znajdujące się na Kanale Elbląskim. Skocznia narciarska z kolei jest obiektem budowlanym, który służy do uprawiania sportu, jakim są skoki narciarskie. Zasadniczo składa się z następujących...

Rodzaje skoczni narciarskich
Skocznie narciarskie to infrastruktura sportowa przeznaczona do uprawiania sportów zimowych, jakimi są skoki narciarskie. Istnieje kilka typów skoczni, które wyróżnia ich rozmiar, odległość punktu K, czy ogólna punktacja. Są to: skocznia mała, skocznia średnia, skocznia normalna, skocznia duża oraz skocznia mamucia. Skocznia mała ma długość od 20 do 49 metrów, skocznia średnia – od 50 do 84 metrów, skocznia normalna – od 85 do 109 metrów, skocznia duża - od 110 do 184 metrów, a skocznia mamucia – powyżej 185 metrów. W Polsce istnieje wiele czynnych skoczni. W Zakopanem są to: kompleks skoczni narciarskich Średniej Krokwi oraz Wielka Krokiew. W Wiśle znajdują się skocznie: Adaś, Malinka, Łabajów oraz Centrum. Kolejne usytuowane są w Szczyrku: kompleks skoczni narciarskich Skalite, Biła oraz Antoś. Skocznie narciarskie znajdują się także w Karpaczu – Karpatka oraz Orlinek imienia Stanisława Marusarza, w Goleszowie – Kompleks Olimpii Goleszów, w Iwoniczu – Zdrój – kompleks Górnika Iwonicz, w...

Domy autonomiczne
Budynki autonomiczne są to budynki, które są w stanie funkcjonować niezależnie od środowiska. Nie wymagają dostarczania z zewnątrz takich mediów, jak prąd, czy woda i odprowadzania ścieków. Budynki tego typu są samowystarczalne i niosą ze sobą niższe koszty utrzymania. Ponadto nie są zależne od dostawy określonych mediów, jak i bezpieczne są dla środowiska. Domy autonomiczne wykorzystują zasoby energii słonecznej, energii wiatrowej oraz wody deszczowej. Są to budowle energooszczędne. Każdy autonomiczny dom powinien być odpowiednio dostosowany do warunków, w jakich będzie wybudowany. Domy takie wymagają nietypowych systemów oraz technologii, które pozwalają na użytkowanie toalet kompostujących, ogrzewania słonecznego, czy energooszczędnych okien. Ważnym elementem każdego domu jest dostarczenie doń wody pitnej. Domy autonomiczne przedstawiają wiele sposobów na jej oszczędzanie oraz samo gromadzenie. Zatem klasycznym tutaj źródłem wody jest studnia. Jednakże większość budynków autonomicznych wykorzystuje wodę deszczową. Jest to idealna metoda na gromadzenie wody służącej do spłukiwania toalet, czy podlewania ogrodów. Metodą na oszczędzanie...

Media w domach autonomicznych
Domy autonomiczne to ekologiczne budowle, które radzą sobie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Woda dostarczana może być tu ze studni bądź też po prostu z gromadzenia wody deszczowej. Wielokrotnie użyta już woda może posłużyć do mycia auta bądź podlania ogrodu. Tutaj widać sposoby oszczędzania wodnych zasobów. Aby woda nadawała się do picia wystarczą odpowiednie urządzenia do jej uzdatniania. Autonomiczne budynki również posiadają rozwiązania dotyczące utylizacji ścieków. Najbardziej pospolitą metodą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Złożona jest ona z osadnika oraz z przewodów rozsączających. Osadniki wymagają czasowego opróżniania, aby pozbyć się nierozkładalnych osadów. Uzyskana woda z oczyszczalni jest zdatna do spłukiwania toalet czy też podlewania roślin. Zamontowanie toalet kompostujących ogranicza zużycie wody i zapotrzebowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jedynym problemem pozostaje wówczas posiadanie specjalnego odstojnika z separatorem tłuszczu, który pochodzi ze zmywania naczyń. Natomiast kanalizacja burzowa pełni rolę zbiornika retencyjnego, w którym gromadzona jest woda deszczowa. Ważnym elementem wyposażenia w media jest...