Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Budynki modułowe i inne

Budynek modułowy wykonany jest z prefabrykatów. Głównie służą jako budynki tymczasowe bądź zastępcze. Mają również zastosowanie jako pawilony handlowe bądź też obiekty małej gastronomii. Budynek inwentarski to z kolei budynek stworzony dla zwierząt gospodarskich. Istnieją trzy typy takiego zabudowania: forma pawilonowa, forma blokowa oraz forma monoblokowa. Pawilony to pojedyncze i wolnostojące budynki. Tworzą różne układy. Zabudowa blokowa złożona jest z obiektów o różnym przeznaczeniu. Z kolei monobloki to budynki złożone z wielu programów produkcyjnych. W zależności od rodzaju zwierząt, jak i od kierunku produkcji, stosuje się różnorodne rozwiązania technologiczne i nie tylko. Budynki inwentarskie można podzielić również ze względu na przeznaczenia i stąd mamy: gęśniki, kaczniki, jak i takie służące do chowu indyków, czyli odchowalnie, brojlernie, oraz indyczniki reprodukcyjne. Do hodowli kur stosuje się kurniki, brojlernie oraz odchowalnie. Do chowu owiec służą następujące budynki: owczarnie, odchowalnie młodzieży, tryczniki, odpajalnie jagniąt, tuczarnie jagniąt oraz odchowalnie młodzieży. Natomiast do hodowania trzody chlewnej może służyć następująca zabudowa: odchowalnie prosiąt, odchowalnie loszek i knurków hodowlanych, tuczarnie, warchlakarnie oraz chlewnie. Budynki przeznaczone dla bydła to natomiast: obory, jałowniki, cielętniki oraz bukaciarnie. Wszystkie budynki muszą spełniać odpowiednie warunki mikroklimatyczne. Muszą być również wyposażone w odpowiedni sprzęt służący między innymi do karmienia zwierząt.

Podobne artykuły

Kolejki turystyczne
Kolejki turystyczno – narciarskie stanowią element zabudowy sportowej znajdującej się w okolicach górskich. Są doskonałe do transportu narciarzy oraz zwykłych turystów na szczyty stoków. Istnieje wiele rodzajów takich kolejek. Przykładem dość znanym wszystkim może być kolej krzesełkowa. Takie kolejki są popularne nie tylko zimą, ale również i latem. Dzielą się na dwa podstawowe typy: wyciągi krzesełkowe wyprzęgane oraz wyciągi krzesełkowe niewyprzęgane. Te drugie jeżdżą połowę wolniej. Kolejka taka zapewnia nie tylko ruch w górę stoku, ale również może sprowadzić turystów w dół. Krzesełka wyciągu mogą być jedno – lub kilku – osobowe. Wyciąg bezpodporowy to z kolei wyciąg typowy dla narciarzy. Złożony jest z liny, która napędzana jest kołem, które to z kolei zasila silnik. Istnieje kilka odmian wyciągów bezpodporowych ze względu na możliwość doczepienia się do wyciągu. Wyróżnia się tutaj: wyciągi ze stalową liną i kluczem, które obecnie są dość rzadko spotykane, wyciągi ze stalową liną z uchwytami bądź...

Kolejki linowo – terenowe oraz skocznie narciarskie
W infrastrukturze turystycznej, a w szczególności w górskiej, znajduje się wiele elementów zagospodarowania, które służą narciarzom. Należą do nich głównie wyciągi narciarskie, ale nie tylko. Dla turystyki również działają koleje linowo – napędowe. Kolej taka stanowi typ kolejki służącej do pokonywania spadków terenu. Wagon kolejki porusza się po torze za pomocą liny napędowej. Istnieją dwa typy takiej kolejki: kolej z liną napędową w ruchu ciągłym oraz kolej ze stałym zamocowaniem wagonu do liny napędowej obciążonej przeciwwagą. W Polsce spotykane są kolejki tego drugiego typu. Znajdują się one w następujących miastach: w Krynicy, gdzie kolej wiedzie n Górę Parkową, w Zakopanem, gdzie wiedzie na Gubałówkę, w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie wiedzie na Górę Żar, w Gdyni na Kamienną Górę oraz na Oksywskim Klifie, jak i pochylnie znajdujące się na Kanale Elbląskim. Skocznia narciarska z kolei jest obiektem budowlanym, który służy do uprawiania sportu, jakim są skoki narciarskie. Zasadniczo składa się z następujących...

Rodzaje skoczni narciarskich
Skocznie narciarskie to infrastruktura sportowa przeznaczona do uprawiania sportów zimowych, jakimi są skoki narciarskie. Istnieje kilka typów skoczni, które wyróżnia ich rozmiar, odległość punktu K, czy ogólna punktacja. Są to: skocznia mała, skocznia średnia, skocznia normalna, skocznia duża oraz skocznia mamucia. Skocznia mała ma długość od 20 do 49 metrów, skocznia średnia – od 50 do 84 metrów, skocznia normalna – od 85 do 109 metrów, skocznia duża - od 110 do 184 metrów, a skocznia mamucia – powyżej 185 metrów. W Polsce istnieje wiele czynnych skoczni. W Zakopanem są to: kompleks skoczni narciarskich Średniej Krokwi oraz Wielka Krokiew. W Wiśle znajdują się skocznie: Adaś, Malinka, Łabajów oraz Centrum. Kolejne usytuowane są w Szczyrku: kompleks skoczni narciarskich Skalite, Biła oraz Antoś. Skocznie narciarskie znajdują się także w Karpaczu – Karpatka oraz Orlinek imienia Stanisława Marusarza, w Goleszowie – Kompleks Olimpii Goleszów, w Iwoniczu – Zdrój – kompleks Górnika Iwonicz, w...

Domy autonomiczne
Budynki autonomiczne są to budynki, które są w stanie funkcjonować niezależnie od środowiska. Nie wymagają dostarczania z zewnątrz takich mediów, jak prąd, czy woda i odprowadzania ścieków. Budynki tego typu są samowystarczalne i niosą ze sobą niższe koszty utrzymania. Ponadto nie są zależne od dostawy określonych mediów, jak i bezpieczne są dla środowiska. Domy autonomiczne wykorzystują zasoby energii słonecznej, energii wiatrowej oraz wody deszczowej. Są to budowle energooszczędne. Każdy autonomiczny dom powinien być odpowiednio dostosowany do warunków, w jakich będzie wybudowany. Domy takie wymagają nietypowych systemów oraz technologii, które pozwalają na użytkowanie toalet kompostujących, ogrzewania słonecznego, czy energooszczędnych okien. Ważnym elementem każdego domu jest dostarczenie doń wody pitnej. Domy autonomiczne przedstawiają wiele sposobów na jej oszczędzanie oraz samo gromadzenie. Zatem klasycznym tutaj źródłem wody jest studnia. Jednakże większość budynków autonomicznych wykorzystuje wodę deszczową. Jest to idealna metoda na gromadzenie wody służącej do spłukiwania toalet, czy podlewania ogrodów. Metodą na oszczędzanie...